Over ons

Algemene informatie

Laserkliniek Maastricht is een zelfstandig laserkliniek en behandelcentrum van Derma Zuid, gespecialiseerd in huidaandoeningen, allergologie, spataderen, medisch en esthetische lasertherapie. In de kliniek worden alle voorkomende huidaandoeningen behandeld. Onze medewerkers zijn erop gericht u snel, vakkundig en patiëntvriendelijk te begeleiden en behandelen.

Enkele voorbeelden van veel voorkomende aandoeningen die in de kliniek door middel van lasertherapie behandeld worden zijn:

 • Tattoos: alle kleuren tatoeages, voor huidtype I, II, III, IV
 • Definitief ontharen van alle huidtypen Pigmentatie/pigmentstoornissen 
 • (lentigines, zonneschade, melasma etc.)
 • Wijnvlekken
 • Adertjes/vaatjes
 • Psoriasis
 • Littekens
 • Wratjes
 • Striae
 • Verfijning van lijntjes
 • Rimpels, oppervlakkig en diepere rimpels
 • Verfrissing van de huid: (vermindert grauwe huid)
 • Vermindering van grove poriën
 • Behandelingen op maat (Advanced Skin Rejuvenation Program)

Doel
Het doel van laserkliniek Maastricht is het aanbieden van hoogwaardige, specialistische laserbehandelingen op maat in een laagdrempelige praktijk met optimale facilitaire service. Daarbij adviseren wij u uiteraard omtrent de mogelijkheden op het gebied van ‘Advanced Skin Rejuvenation’.

Voorlichting
Voordat een behandeling kan plaatsvinden, dient u over de aard, het doel en de eventuele risico’s en (alternatieve) behandelmogelijkheden geïnformeerd te zijn. Het is belangrijk dat u zelf aangeeft wanneer u nog nadere vragen heeft of wanneer nog niet alles duidelijk is. Een goede voorlichting vinden wij belangrijk, zodat u op deze manier een weloverwogen besluit kunt nemen. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt/patiënt goed is voorgelicht omtrent de mogelijkheden, verwachtingen en uiteindelijke resultaat.

Toestemmingsverklaring
Voordat u behandeld wordt, dient u een informed consent te tekenen, dit wil zeggen een toestemmingsverklaring. Vooraf aan uw behandeling krijgt u een folder mee naar huis met hierop alle benodigde informatie. Voor iedere afzonderlijke behandeling dient u een schriftelijke toestemmingsverklaring te tekenen. Zonder deze verklaring kan géén behandeling worden uitgevoerd.

Informatie aan laserspecialist/arts
U heeft als cliënt/patiënt de verplichting om uw arts te informeren over belangrijke zaken die met de behandeling samenhangen (zoals ziekte). Deze zaken komen aan bod bij het invullen van het intakeformulier. Mocht u deze zaken liever niet op het intakeformulier in de wachtruimte noteren, geeft u dit dan door aan de receptie. Zij zullen er zorg voor dragen dat u dit formulier in een aparte spreekkamer kunt invullen.

Beroepsgeheim
Alle medewerkers van Laserkliniek Maastricht zijn gebonden aan een medisch beroepsgeheim. Dit houdt in dat zij geen gegevens van een cliënt/patiënt aan anderen mogen verstrekken zonder toestemming van de cliënt/patiënt zelf. Doorbreking van het medische beroepsgeheim mag alleen als er sprake is van:

 • Toestemming van de cliënt/patiënt
 • Informatie - uitwisseling met degene die direct bij de behandeling zijn betrokken
 • Wettelijk voorschrift
 • Conflict van plichten

Privacyreglement
Als cliënt/patiënt heeft u recht op bescherming van uw gegevens. In de kliniek worden alle noodzakelijke gegevens t.b.v. de behandelingen geregistreerd en bewaard. Wij zullen u privacy zo goed mogelijk beschermen en zullen zo zorgvuldig mogelijk omgaan met persoonlijke en medische gegevens. Alle aspecten rondom privacy zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Volgens deze wet wordt binnen de kliniek omgegaan met de privacy van de cliënt/patiënt. Indien gewenst kunnen wij het privacyreglement aanreiken dan wel via de mail opsturen. In het laatste geval kunt u het email adres aan de balie doorgeven.

Klachten
Mocht u als cliënt/patiënt klachten hebben over Laserkliniek Maastricht dan kunt u deze voorleggen aan uw behandelend specialist. Hij/zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kunnen worden. Wanneer u er samen met uw specialist niet uit bent gekomen, kunt u contact opnemen met de externe klachtencommissie EMS. Dit is een onafhankelijke professionele organisatie die namens Laserkliniek Maastricht klachten in behandeling neemt. Voor het indienen van een klacht bij deze klachtencommissie dient u een contactformulier in te vullen. Dit formulier is op aanvraag verkrijgbaar aan de balie.

Bereikbaarheid
De kliniek is gelegen in hartje Maastricht naast een Gezondheidscentrum en apotheek en is goed bereikbaar met de auto, openbaar vervoer en fiets. Er is voldoende parkeergelegenheid in de parkeergarage van Mosae Forum. De kliniek is volledig rolstoelvriendelijk.

Financiele afwikkeling verzekerde/onverzekerde zorg
Cliënt/patiënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de genoten zorg bij de laserspecialist/arts en is zelf verantwoorderlijk voor de toereikendheid van zijn/haar zorgverzekering. De declaraties voor de verzekerde zorg voor chronische behandelingen worden rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar om welke reden dan ook niet overgaan tot (volledige) betaling dan is de cliënt/patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de cliënt/patiënt in wiens opdracht verleend is geworden, verplicht de factuur zelf te betalen. U zult zelf de nota na uw behandeling in de kliniek ontvangen en moeten voldoen. Ook wanneer u een behandeling wenst te ondergaan die niet gedekt wordt door de basis-/aanvullende verzekering dient u deze kosten na uw behandeling in de kliniek te voldoen. In beide gevallen wordt u voorafgaande aan uw behandeling geïnformeerd over de hoogte van deze kosten.

Wegblijftarief
Laserkliniek Maastricht hanteert een wegblijftarief voor cliënten/patiënten die een afspraak niet tijdig afzeggen. U kunt uw afspraak kosteloos tot 24 uur voor de geplande afspraak annuleren. Cliënten/patiënten ontvangen bij een niet nagekomen afspraak binnen 14 dagen op hun thuisadres een factuur van de kliniek. Deze factuur dient 14 dagen na verzenddatum van de factuur voldaan te worden.

Buitenlandse cliënten/patiënten
Indien u in het buitenland verzekerd bent dient u in het bezit te zijn van een geldige Europian Healthcare Insurance Card. (EHIC-kaart). Deze kaart dient in de kliniek af te geven, zodat de behandelingen gedeclareerd kunnen worden.

Laser in de praktijk

praktijkvoorbeelden