Over ons

kwaliteit staat centraal

Kwaliteit wordt structureel getoetst en ontwikkeld en er vinden regelmatig kwaliteitscontroles plaats. Vanzelfsprekend voldoen alle behandelfaciliteiten aan de eisen die hiervoor door de overheid zijn opgesteld. Naast het kwaliteitssysteem en de toewijding als zorgverlener, zorgt ook de Nederlandse wetgeving voor een kwaliteitsgarantie.

De wet beroepen individuele gezondheidszorg (big) stelt regels aan de beroepsuitoefening en heeft als doelstelling de kwaliteit van de behandelingen te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van therapeuten. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als titelbescherming, registratie, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht.